ŚWIAT MINERAŁÓW

Andezyt

Andezyt to skała wulkaniczna lub subwulkaniczna o strukturze porfirowej. W jej skład wchodzą m.in.:plagioklazy, czyli minerały z grupy skaleni, pirokseny i amfibole, czyli minerały z grupy krzemianów lub glinokrzemianów.
Na diagramie QAPF (diagramie przedstawiającym klasyfikację skał magmowych) zajmuje pole 10 wraz z bazaltem. Jego głębinowym odpowiednikiem jest dioryt. Ma on barwę zazwyczaj brązową, szarą, zieloną lub czarną.

Andezyt jest obecnie jedną z najpospolitszych współczesnych skał wulkanicznych.

Występowanie

Występuje głównie na wybrzeżach i wyspach Pacyfiku.
W Polsce natomiast spotykany jest w Pieninach (andezyt pieniński).

Zastosowanie

Andezyt wykorzystywany jest jako materiał w budownictwie i dekorstwie np. do produkcji kafelek lub dachówek oraz jako materiał kwasoodporny. Skały andezytowe wietrzejąc, dają gleby gliniaste bogate w skladniki pokarmowe dla roślin.


Linia andezytowa na Oceanie Spokojnym