ŚWIAT MINERAŁÓW

Dioryt

Dioryt to obojętna skała głębinowa, składająca się głównie z plagioklazów i amfiboli, czasem z dodatkiem piroksenów, biotytu i skaleni. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF dioryt zajmuje pole 10 wraz z gabrem.

Dioryt od gabra różni się następującymi cechami:
  • W gabrze występują oliwiny, a w diorycie raczej nie.
  • W diorycie wśród minerałów ciemnych dominują amfibole, natomiast w gabrze pirokseny.

Dioryt jest koloru szarego, ciemnoszarego, szaroczarnego, lub rzadziej ciemnoszarozielonego – zawiera od 25% do 50% minerałów ciemnych. Ma strukturę jawnokrystaliczną: średnio- lub gruboziarnistej.

Występowanie

Skała ta występuje głównie we Francji, w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej brytanii, niemczech, Czechach, Peru oraz w USA.
W Polsce jej występowanie stwierdzono na Dolnym Śląsku, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i w okolicach Kłodzka.

Zastosowanie

Dioryt wykorzystywany jest podobnie jak granit, do budowy dróg, jako kamień dekoracyjny i nagrobkowy.
W starożytnym Egipcie i na Bliskim Wschodzi używany jako materiał rzeźbiarski.