ŚWIAT MINERAŁÓW

Lamprofiry


Lamprofit to skała magmowa, żyłowa. Składa się z kryształów biotytu, piroksenów, amfiboli i plagioklazów. Skały lamprofirowe są skałami diamentonośnymi. Lamprofiry przeważnie mają barwę szarą, ciemnoszarą lub czarna, czasami również czerwonawa lub zielonawą. Najczęściej są ciemniejsze od skał, które przecinają.

Lamprofiry można podzielić na:
  • lamprofiry właściwe
  • lamprofiry ultramaficzne
  • lamprofiry alkaliczne


Skały lamprofirowe powstają w towarzystwie intruzji magmowych. Przypuszczalnie wskutek stopienia dolnej części skorupy ziemskiej zbudowanej ze skał obfitujących w biotyt.

Występowanie

Najczęściej towarzyszą masywom granitoidowym, syenitowym i diorytowym. Występują w USA, Rosji, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach.
W Polsce spotykane w Tatrach, na Dolnym Śląsku i na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej.

Zastosowanie

Niektore odmiany lapmrofirów wykorzystywane są w budownictwie, jako kruszywa dekoracyjne oraz jako surowiec przy produkcji cementu.