ŚWIAT MINERAŁÓW

Tuf

Tuf wulkaniczny to rodzaj lekkiej, zwięzłej, zazwyczaj porowatej skały osadowej należącej do skał piroklastycznych.

Składa się z materiału piroklastycznego często z domieszką innego materiału okruchowego, scementowanego np. spoiwem krzemionkowym lub ilastym.
Tufy są skałami o dużej porowatości, mogą mieć równoległą teksturę odpowiadającą etapom sedymentacji materiału skalnego.

Występują razem ze skałami wylewnymi lub w obrębie serii osadowych.

Podział ze względu na skład:
  • tuf andezytowy
  • tuf bazaltowy
  • tuf ryolitowy
  • tuf trachitowy
  • tuf ryodacytowy


Skała ta ma odczyn kwaśny, 4-5,5 pH.

Występowanie

W Polsce tufy występują w obszarach dawnej aktywności wulkanicznej; spotykane są przede wszystkim w Sudetach (w okolicach Wałbrzycha, Lubania i Nowej Rudy) oraz w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (w okolicach Krzeszowic.

Zastosowanie

Tuf wykorzystywany jest jako materiał budowlany oraz jako składnik fango-błota zawierającego składniki mineralne.