ŚWIAT MINERAŁÓW

Inne minerały

Inne minerały to minerały pochodzenia organicznego, substancje wytworzone przez człowieka lub takie, które nie należą do żadnej z podanych kategorii.

Inne minerały to m.in.: