ŚWIAT MINERAŁÓW

Granit

Granit to skała głębinowa o budowie jawnokrystalicznej. Zbudowana głównie z kwarsu, skalenia potasowego, biotytu i plagioklazu. Zawiera powyżej 65% SiO2.
Nazwa skały pochodzi z włoskiego granito i łacińskiego granum co znaczy ziarno.
Występuje najczęściej w jasnoszarej barwie, rzadziej w różowej i czerwonej. Gęstość granitu waha się od 2,65 do 2,75 g/cm3. Powstaje w wyniku schładzania płynnej magmy, krążącej we wnętrzu Ziemi.

Wietrzejąc tworzy charakterystyczne skałki, owalne lub kuliste bloki skalne, głowy cukru, niekiedy gołoborza, a w warunkach wietrzenia w zimnym i wilgotnym klimacie – „kaszę granitową”.
Specyficznym utworem wietrzeniowym są kociołki wietrzeniowe, zwane dawniej misami ofiarnymi.

Wyróżnia się:
  • granit napisowy
  • granit karkonoski
  • granit strzegomski
  • granit strzeliński
  • granit rapakiwi
  • Adamellit


Występowanie

Skały granitowe są jednymi z najpospolitszych skał magmowych, głębinowych. Występuje na wszystkich kontynentach, w Polsce głównie na Dolnym Śląsku, Tatrach i w okolicach Kłodzka.

Zastosowanie

Wykorzystywany jest jako kamień budowlany, ozdobny i dekoracyjny. Oprócz tego zajduje zastosowanie również w sporcie żużlowym gdzie stanowi nawierzchnię toru.


Skały granitowe