ŚWIAT MINERAŁÓW

Dolomit

Dolomit(skała) to osadowa skała węglanowa, zbudowana z minerału-dolomitu. Skała ta składa się głównie z węglanu wapnia, kalcytu, minerałów ilastych, kwarcu, markasytu i pirytu.
Często dolomity powstają kosztem wapieni w czasie procesu dolomityzacji. Makroskopowo przypomina ona zbudowany głównie z węglanu wapnia – wapień. Jest od niej bardziej odporna na wietrzenie z powodu mniejszej rozpuszczalności minerału dolomitu od kalcytu.
W wyniku przeobrażenia skał osadowych – wapieni lub dolomitów, połączonego z rekrystalizacją minerałów wyjściowych, powstały skały metamorficzne. Dolomit ma najczęściej białą, szarą, żółtą lub czarną barwę. Ma zwięzłą, masywną i porowatą strukturę.

Rozróżnia się dwa rodzaje dolomitów:
  • dolomit pierwotny powstaje w wyniku bezpośredniego wytrącenia się z wody morskiej. Jest on drobnoziarnisty i równoziarnisty.
  • dolomit wtórny powstaje w wyniku metasomatozy, czyli wypierania jednego składnika przez drugi. Dolomit wtórny jest gruboziarnisty i nierównoziarnisty.

Występowanie

Dolomit występuje w : Austrii, Niemczech, Włoszech, Słowenii, Szwajcarii, Rumunii, Kanadzie, USA, Meksyku, Serbii.
W Polsce występuje w Małopolsce, Tatrach, Górach Świętokrzyskich, Sudetach.

Zastosowanie

Dolomit w czystej postaci wykorzystywany jest jako ruda magnezu do lekkich stopów. Oprócz tego jest to materiał budowlany, dekoracyjny, stosowany w metalurgii i do produkcji materiałów ognioodpornych.