ŚWIAT MINERAŁÓW

Mułowiec

Mułowiec to zwięła skała okruchowa, będąca po prostu scementowanym mułem. Składa się przede wszystkim z kwarcu, mik, skaleni i ilastych minerałów. Powstaje w wyniku diagenezy. Ma aleurytową strukturę i bezładną teksturę.

Występowanie

W Polsce na powierzchni występuje m.in. jako skała płonna w zagłębiach węglowych Górnego i Dolnego Śląska, na terenie Karpat oraz często wśród różnowiekowych utworów Gór Świętokrzyskich.
W 2018 roku na Marsie wykryto złożone związki organiczne pochodzące ze skał mułowcowych.

Zastosowanie

Mułowce są wykorzystywane podczas produkcji cementu, kruszyw budowlanych i zapraw murarskich.