ŚWIAT MINERAŁÓW

Diabaz

Diabaz to magmowa skała wulkaniczna o składnie mineralnym bazaltu, ale o grubszym ziarnie. Najczęściej nazywa się tak skały powstałe w erze paleozoicznej, zwłaszcza w dolnej jej części. To żyłowy odpowiednik skały gabro.
Diabaz posiada zbitą lub słabo kierunkową teksturę. Skała ta w połowie jest zbudowana z plagoklazu, w mniejszych ilościach zawiera biotyt, ortoklaz, oliwin, magnetyt i inne wtórne produkty przeobrażeń.

Występowanie

Jest to dość pospolita skała, w Polsce występuje w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i na Małopolsce.

Zastosowanie

Diabaz znajduje zastosowanie głównie jako materiał budowlany i drogowy.