ŚWIAT MINERAŁÓW

Piaskowiec


Piaskowiec to drobnoziarnista skała osadowa. Występuje jako jedna z najczęstszych skał tego typu.
W skład piaskowca wchodzą: kwarc, ortoklaz, mikroklin, plagioklazy, muskowit, biotyt, minerały ciężkie (magnetyt, ilmenit, cyrkon, granat, turmaliny i monacyt), glaukonit, okruchy skał, szczątki organiczne.
Spoiwo może być kwarcowe, ilaste, żelaziste lub kalcytowe.

Wyróżnia się różne typy piaskowców:
  • piaskowiec kwarcowy-najczęściej o żółtej i białej barwie.
  • piaskowiec arkozowy– odmiana bogata w skalenie, zazwyczaj szara, różowa lub czerwonawa.
  • piaskowiec szarogłazowy – odmiana bogata w okruchy skał magmowych. Barwa ciemna, szarozielona, niebiesko-szara do niemal czarnej.


Piaskowiec powstaje w wyniku cementacji piasku pochodzącego z wietrzenia skał za pomocą spoiwa.

Występowanie

Piaskowce licznie występują na całym świecie. W Polsce spotykany w Karpatach, Górach Stołowych, Górach Świetokrzyskich, na Górnym Śląsku i na terenach Roztocza.

Zastosowanie

Skała wykorzystywana jest jako surowiec w produkcji materiałów izolacyjnych i ściernych, płyt okładzinowych. Znajduje również zastosowanie w przemyśle ceramicznym, szklarskim, hutniczym.
Wnętrza Kanionu Antylopy w Arizonie zbudowane są z piaskowca.


Kanion Antylopy w Arizonie