ŚWIAT MINERAŁÓW

Skały metamorficzne


Skały metamorficzne są to skały powstałe ze skał magmowych lub osadowych na skutek przeobrażenia(metamorfizmu) pod wpływem wysokiego ciśnienia bądź temperatury.
Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego, chemicznego skał oraz ich struktury.

Najbardziej znane przykłady skał metamorficznych to: