ŚWIAT MINERAŁÓW

Biotyt

Właściwości fizyczne i chemiczne

Skład chemiczny K(Mg,Fe)3(AlSi3010)(OH,F)2
Twardość w skali
Mohsa
2,5–3
Gęstość 2,7–3,1 g/cm3
Łupliwość Doskonała w jednym kierunku
Przełam Blaszkowy, nierówny
Rysa BiałaBiotyt to minerał skałotwórczy z gromady krzemianów, należy do grupy mik. Minerał ten tworzy zazwyczaj kryształy tabliczkowe i heksagonalne. Występuje w skupieniach zbitych, ziarnistych, blaszkowych i łuskowych. Biotyt jest bardzo łamliwym, mało wytrzymałym i sprężystym kamieniem. Zawiera rownież domieszki tytanu, sodu, litu, baru i strontu. Wykazuje silny pleochroizm o barwach brązowej, czerwonej i zielonej, czyli zjawisko zmiany barwy w zależności od polaryzacji światła.

Biotyt, podobnie jak muskowit spotykany jest spotykany w granitach, granodiorytach oraz gnejsach.Występowanie

Występuje w kanadzie, USA, Norwegii, Szwecji, Brazylii, Rosji i Indiach.
W Polsce złoża biotytu zlokalizowane są na Dolnym Śląsku i w Tatrach.

Zastosowanie

Biotyt doskonale izoluje, dlatego wykorzystywany jest w elektornice przy tworzeniu instrumentów niezbędnych w przemyśle stoczniowym i lotniczym lub do produkcji kondensatorów. Ze względu na swój ciekawy wygląd jest minerałem kolekcjonerskim.