ŚWIAT MINERAŁÓW

Wyroby jubilerskie


Wytwarzaniem wyrobów jubilerskich zajmuje się oczywiście dziedzina zwana jubilerstwem. Jest to tworzenie biżuterii z metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro czy platyna, z kamieni naturalnych, pereł, ale także z ceramiki czy bursztynu.
Dobre produkty jubilerskie charakteryzują się wysoką zawartością metalu szlachetnego w wyrobie i niewielką domieszką innych metali.
Próby metali

O zawartości metalu szlachetnego informuje nas próba, czyli stosunek masy czystego metalu szlachetnego do masy stopu wyrażony w częściach tysięcznych. Srebro to na ogół próba 925, co oznacza, że w danym wyrobie znajduje się 92,5% czystego kruszcu.
Wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi badania i cechowania przez organy administracji probierczej.