ŚWIAT MINERAŁÓW

Skaleń

Właściwości fizyczne i chemiczne

Skład chemiczny (KalSi3O8-NaAlSi3O8
-CaAl2Si2O8)
Twardość w skali
Mohsa
6-6,5
Gęstość 2,54-2,76 g/cm3
Łupliwość Doskonała w dwóch kierunkach
Przełam Nierówny
Rysa BiałaSkaleń to pospolity, minerał skałotwórczy skał magmowych, budujący skorupę ziemską.
Skalenie są glinokrzemianami przestrzennymi potasu, sodu, wapnia, rzadziej baru. Zawierają izomorficzne domieszki litu, rubidu, cezu, strontu i żelaza.
Występuje w barwach: białej, szarej, żółtawej oraz wykazuje jednoskośny układ krystalograficzny.

Ze względu na skład chemiczny skalenie dzielą się na:
 • plagioklazy – skalenie sodowo-wapniowe.
  • albit – skaleń sodowy
  • anortyt – skaleń wapniowy
 • skalenie potasowe
  • ortoklaz
  • adular
  • sanidyn
  • mikroklin


Występują też szlachetne odmiany skaleni, takie jak:
 • adularowy kamień księżycowy
 • amazonit
 • kamień słoneczny
 • labradoryt
Występowanie

Skalenie występują na całym świecie.


Zastosowanie

Ze względu na zawartość tlenku glinu i wodorotlenków skalenie mają szerokie zastosowanie w przemyśle szklarskim oraz ceramicznym.