ŚWIAT MINERAŁÓW

Gabro

Gabro to zasadowa skała głębinowa należąca do grupy diorytów i gabroidów. Nazwa skały pochodzi od włoskiego miasta Gabbro.
Zawiera 90% plagioklazów w stosunku do skaleni potasowych, 25-60% minerałów ciemnych oraz do 5% kwarcu. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF gabro zajmuje wraz z diorytem pole 10.
Skały gabrowe wykazują strukturę gruboziarnistą, a teksturę masywną i bezładną.
Przełam skały: nierówny, ziarnisty. Powstające z nich gleby są na ogół głębokie, gliniaste, zasobne w żelazo, magnez i wapń, wykazujące jednak często niedobór potasu.

Gabro powstaje w wyniku krystalizacji magmy na dnie oceanicznym.

Występowanie

Skała występuje masowo w obrębie ziemskiej skorupy oceanicznej oraz na Księżycu. Największe złoża znajdują sie w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Grecji.
W Polsce występuje w Sudetach oraz w masywie Ślęży.

Zastosowanie

Skały gabrowe wykorzystywane są w budownictwie głównie jako kruszywo drogowe, materiał okładzinowy oraz materiał do produkcji nagrobków.