ŚWIAT MINERAŁÓW

Bazalt

Bazalt to zasadowa skała lita wylewna zazwyczaj o strukturze bardzo drobnoziarnistej lub afanitowej. W dribnoziarnistej masie skalnej widoczne są małe kryształy lub większe skupienia oliwinu, tzw. bomy oliwinowe. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF bazalt zajmuje wraz z andezytem pola 9*, 10*, 9, 10, 9' i 10'.

Główne składniki bazaltu to: plagioklazy i pirokseny. W bazaltach często występują ksenolity innych skał, czyli fragmenty innych skał porwanych z otoczenia, zagarnięte przez przedzierającą się ku powierzchni ziemi magmę lub pozostałości skał pierwotnych, z których nastąpiło wytopienie magmy.
Skała najczęściej występuje w barwie czarnej, która po zwietrzeniu jaśnieje i zmienia się w brązowy. Skała ta spotykana jest również w postaci kolumn lub słupów bazaltowych, które powstały w wyniku kurczenia się zakrzepłej lawy w czasie jej oziębiania.Występowanie

Największe pokrywy bazaltowe znajdują się w Rosji, Indiach, Mongolii, Etiopii, Brazylii, Urugwaju, Paragwaju, Argentynie i USA. Lawy bazaltowe tworzą też Etnę we Włoszech, Islandię oraz Hawaje.
W Polsce skały bazaltowe występują w południowej części Polski- na Śląsku i w Sudetach.

Skała ta występuje również na Wenus, gdzie jak się okazało, praktycznie cała skorupa planety jest z niej zbudowana. Powierzchnia Wenus jest często z tego powodu nazywana oceanem rowów bazaltowych.

Zastosowanie

Bazalt jest wykorzystywany jako materiał budowlany do budowy np. dróg i produkcji wełny mineralnej. Oprócz tego ze względu na swoją twardość (bazalt po przetopieniu ma twardość 8,5 w skali Mohsa) używany jest jako materiał trudnościeralny.