ŚWIAT MINERAŁÓW

Sól kamienna

Sól kamienna jest skałą osadową zbudowaną głównie z halitu – NaCl (chlorek sodu).
Minerał ten charakteryzuje się doskonałą łupliwością kostkową, ma niską twardość (2–2,5 w skali Mohsa), gęstość 2,1–2,2 g/cm3, jest łatwo rozpuszczalny w wodzie oraz odznacza się dobrą przewodnością cieplną. Sól kamienna łatwo ulega odkształceniom w wyniku podwyższonej temperatury i ciśnienia.

Złoża soli powstają w wyniku procesu odparowywania wody (ewaporacja), głównie w dużych, płytkich basenach morskich lub zasolonych zbiornikach śródlądowych.

Sól kamienna zwykle zawiera domieszki anhydrytu, gipsu, węglanów i substancji ilastej, a także kwarc, siarczan i chlorek magnezowy, skupienia substancji organicznej (np. bituminy) oraz inkluzje gazów i ługów.

Występowanie i zastosowanie

Zastosowanie i miejsca występowania ma te same co halit.