ŚWIAT MINERAŁÓW

Skały magmowe


Skały magmowe: Skały magmowe to jeden z trzech głównych typów skał. Budują one skorupę ziemską, powstają wskutek zakrzepnięcia bądź krystalizacji magmy w głębi skorupy ziemskiej lub lawy na powierzchni ziemi.
Do tej pory opisano około 700 odmian skał magmowych. Można podzielić je na trzy główne kategorie:

Skały żyłowe:
Skały wylewne:
Skały głębinowe: