ŚWIAT MINERAŁÓW

Torf

Torf to skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla. węgla.

Torf jest tworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby.
Składa się z nierozłożonych szczątków roślin.

Skała ta ma odczyn kwaśny, 4-5,5 pH.

Występowanie

Torf występuje w bardzo wielu rejonach na całym świecie. W Polsce największe torfowiska znajdują się w okolicach Mierzeji Wiślanej.

Zastosowanie

Skała ta znajduje zastosowanie w medycynie (kąpiele borowinowe, preparaty torfowe), w rolnictwie i ogrodnictwie (produkcja nawozów torfowych i ziemi ogrodniczej oraz produkcja doniczek). Służy również jako opał w postaci torfu opałowego lub półkoksu torfowego.


Torfowisko