ŚWIAT MINERAŁÓW

Wapień

Wapień to skała osadowa zbudowana głównie z węglanu wapnia. Skały wapienne zawierają, oprócz kalcytu i kalcytu magnezowego, także znaczne ilości aragonitu i wapiennych szczątek organizmów.
Powstają z luźnego osadu wapiennego, który w wyniku różnych procesów ulega cementacji.

Wapień zazwyczaj ma barwę białą, jednak domieszki np. tlenki, wodorotlenek żelaza III mogą zabarwić skałę na różne kolory (żótły, czerwony, brązowy, różowy, czarny).

Wapienie można podzielić na:
  • mikryty
  • dismikryty
  • biomikryty i biosparyty
  • oomikryty i oosparyty
  • pelmikryty i pelsparyty
  • intramikryty i intrasparyty
  • biolity


Występowanie

Spotykany w wielu rejonach na całym świecie.
W Polsce wapienie występują przede wszystkim na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Tatrach, Beskidach oraz w centralnej Polsce.

Zastosowanie

Wapień ma szerokie zastosowanie w budownictwie- jako materiał budulcowy, składnik cementu lub spoiwo budowlane. Poza tym wapienie wykorzystywane są również w przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym, cukrowniczym, hutniczym w rolnictwie i energetyce.


Skały wapienne