ŚWIAT MINERAŁÓW

Minerały skałotwórcze


Minerały skałotwórcze to niewielka gupa minerałów stanowiących główne składniki skał.
Z ponad 4000 znanych minerałów, do grupy tej należy tylko około 200 z nich.

Do skałotwórczych minerałów skał magmowych należą m.in.:

Do skałotwórczych minerałów skał osadowych należą m.in.:

Do skałotwórczych minerałów skał metamorficznych należą m.in.: